ฮั่วเซ่งฮงสาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เปิดให้บริการแล้ว
ชั้น 3 โทร 02-194-2723-4